All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

پرداخت های بین المللی

مجموعه A.N.D به واسطه داشتن شعبات خارج از کشور به راحتی قادر به پرداخت های آنلاین شما می باشد. فقط کافیست مبلغ قابل پرداخت +کارمزد را به یکی از شماره حسابهای شرکت واریز نموده ، در اسرع وقت پول شما به سایت مربوطه و حساب های اقصی نقاط دنیا واریز می شود.