این مجموعه در تمامی مراحل اخذ اقامت ، ادامه تحصیل در دانشگاه ، اخذ ویزا ، ثبت شرکت، افتتاح حساب بانکی در کنار شما می باشد .